Prototyper, serier og «Build to Print»

Vår produksjonsavdeling utfører alle mekaniske og elektromekaniske monteringsarbeider, alltid i nært samarbeid med avdelingen for innkjøp og logistikk. Dette sikrer størst mulig effektivitet og best mulig kvalitet gjennom hele prosessen.

 

Vi har god tverrfaglig kompetanse, en smidig organisasjon,

og legger stor vekt på leveringsdyktighet og kvalitet.

illustrasjon 4