Test av produkter

Når et produkt er ferdigstilt fra produksjonen, sendes det inn til testavdelingen for slutt kontroll. Her blir produktene mekanisk justert, nødvendig software installert, og slutt test utført.

Når et produkt er ferdigstilt fra produksjonen, sendes det inn til testavdelingen for slutt kontroll. Her blir produktene mekanisk justert, nødvendig software installert, og slutt test utført.

Hvis det produseres en serie med avanserte maskiner, blir det foretatt kontroll / test av diverse komponenter før disse monteres i produktet. Dette for å sikre en høyest mulig kvalitet.

Et annet arbeidsområde for testavdelingen, er reparasjon / vedlikehold av solgte produkter eller kretskort.

Typiske gjøremål under en test:

  • Mekanisk / Elektromekanisk justering .
  • Elektrisk sjekk før tilkobling av spenning.
  • Tilkoble spenning og teste alle funksjoner.

I tilegg må det på endel produkter loggføres:

  • Strøm forbruk.
  • Lekasje strøm.
  • Dielectric voltage-withstand test (opp til 5KV AC) .
  • Protective earth continuity test (eks: 30A i 2min).
  • Elektrisk isolasjons test (eks:  > 5MOhm / DC 500V).
  • Langtidstest i demo mode.

Disse testene utføres med en kalibrert fulltester HT 2036.

Vi har også spesial utstyr for lesing av E13B MICR - kodelinjer. Dette er en internasjonal standard magnetisk lesbar skrift som brukes bl.a på sjekker. Med vår MICR analysator, er vi istand til å sjekke print kvalieten til enhver E13B kodelinje uansett format.