System for belysning av redningsstiger i havne- kaianlegg

Gjør det enklere å se redningsstigene.

Belysning av stigene med automatisk dimming av lysets styrke avhengig av omgivelseslys. 

Systemet varsler dersom en lyskilde ikke lyser.

Leveres for 1-10 stiger per styreskap. 

 

Skriv ut produktbeskrivelse her