Sensor modulen som kan plasseres på eksisterende vaskerobot, for vasking av oppdretts merder.

Modulen gir viktig informasjon til bruker/ oppdretter i form av dybde, temperatur, kompass retning og oksygen nivå, før, under og etter, ved vaskeprosess.  

Utstyret kan kobles inn på vaskerobots eksisterende kamera, via kamera signaler generere ett tekst grensesnitt på monitor. Dette gir bedre opptak/ dokumentasjon av vaskeprosess til oppdretter.

Sensormodulen gir merverdi til allerede eksisterende utstyr.  Sensormodulen er et supplerende utstyr, og skal gi operatøren av vaskerobot for oppdrettsmerder nyttig informasjon om robotens posisjonering, samt temperatur i sjøen.  Det er også tatt høyde for videreutvikling, med tanke på andre måleparametere.

Produktidéen er basert på brukeropplevd behov og tilbakemeldinger fra brukere, så vel som leverandør av vaskeutstyret.

       skjermbilde

 

Brosjyre med spesifikasjoner: MarineSense AH-S1