Arctic Heating AS kan være din partner gjennom hele utviklingsløpet til et produkt.
Vi gjør alt fra spesifikasjon, valg av komponenter, design, skjemategning, utlegg av kretskort, generering av produksjonsunderlag og utvikling av testutstyr for bruk under produksjon.
Vi kan også stå for produksjon av enheter i vår produksjonsavdeling.

Vår utviklingsavdeling kan være behjelpelig med utviklingsoppgaver som:

Kortutlegg, ett lags- og flerlags kort
Programmering av analoge og digitale kretser
Programmering av microcontrollere, industri PC og CPU
Programmering av Hitachi, Altera, Pic, E-prom etc.
Valg av komponenter og komponentleverandører
Steppermotor drift og sensor styringer
Software / hardware
Som verktøy benyttes blant annet:

SW
Microsoft: Visual Studio Professional
Microsoft: Embedded Visual C++ 
Microsoft: Platform Builder 
Renesas: High-performance Embedded Workshop 
KPIT Cummings: GNURX og GNUH8 
AVR Studio 
Delphi6
Delphi 

HW

Labcenter Electronics: Proteus 

Kortutlegg